35

kanchanaburi

?>

มรภ.กจ.ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี และ ศึกษาธิการจังหวัดฯ อบจ.และ ทม.กาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 25/05/2024 12:56     อ่าน ่ 930 ครั้ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รอง ผวจ.กาญจนบุรี ประธานพิธีบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 อบจ.กาญจนบุรี และเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยมี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ

ผศ.ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี/หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ เลขานุการนายก อบจ.กาญจนบุรี (ผู้แทน อบจ.กจ) นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายไพชยา พิมพ์สารี ผู้อำนวยการสพม.กาญจนบุรี นายเฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการสพป.กาญจนบุรี เขต 1

นายอดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสพปกาญจนบุรีเขต 2 นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสพป.กาญจนบุรีเขต 3 นายวิโรจน์ ค้อไผ่ ผู้อำนวยการสพป.กาญจนบุรีเขต 4 แขกผู้มีเกียรติฯ และ สื่อมวลชน ร่วมพิธีฯ ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ประสานงาน/ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผศ.ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี/หัวหน้าโครงการวิจัย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จัดลงนามบันทึกข้อตกลงร่วงมกันในวันนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้น พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

3.ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี อย่างครอบคลุมเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน4.สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการสร้างระบบนิเวศทางการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้

5.สนับสนุนการส่งเสริมข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 6.เพื่อใช้ในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีในโอกาสต่างๆ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกฝ่ายเท่านั้นไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายหรือสร้างภาระผูกพันรวมทั้งครอบผูกมัดทางกฎหมาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่อย่างใด บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ให้ถือเป็นข้อตกลงความร่วมมือทั่วไปในการดำเนินงานของทุกฝ่าย

และอาจมอบหมายผู้ประสานงานได้ในการกำหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตแห่งบันทึกความเข้าใจ ฉบับนี้ บันทึกความเข้าใจนี้ มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม ทั้งนี้ทุกฝ่ายอาจพิจารณาและตกลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพื่อให้เกิดความเหมาะสมได้โดยให้จัดทำเป็นบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือนี้ขึ้น

ผศ.ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร กล่าวอีกว่า และหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะยกเลิกบันทึกความเข้าใจความร่วมมือนี้ ก็สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทุกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ได้จัดทำขึ้น 10 ฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันโดยทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วจึงได้ลงมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ.

#โฆษณา
A1

A2

ข่าวยอดนิยม

#โฆษณา A3

A4

ข่าวสารมาใหม่

อีซูซุกาญจนบุรี เปิดตัวรถใหม่ ISUZU MU -X RS ให้ลูกค้าได้ทดลองขับ เปิดประสบการณ์สุดพีค กล้อง 360 องศา รอบคัน พบกับโปรดีๆและลุ้นรางวัลมากมาย
วันที่ 16/07/2024 16:46     อ่าน 615 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อบต.แก่งเสี้ยน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯในหลวง รัชกาลที่ 10
วันที่ 11/07/2024 15:15     อ่าน 179 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผู้ว่าฯกาญจน์ เปิดงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิ และงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 01/07/2024 22:52     อ่าน 758 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผบ.พล.ร.9 "ติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมทุกภัยพิบัติ"
วันที่ 12/06/2024 18:36     อ่าน 190 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิและงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 67
วันที่ 07/06/2024 01:44     อ่าน 827 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ตร.ท่องเที่ยวกาญจน์ จับโชเฟอร์แท็กซี่ สุดแสบ ฉกกระเป๋าเงิน นทท.ต่างชาติ แล้วหลบหนี - จับได้ที่นครปฐม
วันที่ 06/06/2024 00:38     อ่าน 392 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
วันที่ 04/06/2024 23:10     อ่าน 544 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ตร.สภ.สังขละบุรี รายงานผลการดำเนินงาน ต่อ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
วันที่ 31/05/2024 16:07     อ่าน 2,891 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 31/05/2024 15:45     อ่าน 359 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนวชิราลงกรณ
วันที่ 30/05/2024 18:34     อ่าน 411 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
มรภ.กจ.ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี และ ศึกษาธิการจังหวัดฯ อบจ.และ ทม.กาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 25/05/2024 12:56     อ่าน 931 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
"รองเตือน" เปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนรักโลก
วันที่ 21/05/2024 17:25     อ่าน 329 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567
วันที่ 21/05/2024 15:48     อ่าน 365 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
สสจ.กาญจน์ จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 20/05/2024 19:57     อ่าน 326 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ จัดฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ระดับ ED2
วันที่ 20/05/2024 18:53     อ่าน 318 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
วัดถาวรวราราม จัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 190 ปี และเปิดอาคารพระมหามงคลวิหารสิริกาญจโนภาส (12 ราศี)
วันที่ 15/05/2024 14:40     อ่าน 680 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับอำเภอสังขละบุรี
วันที่ 13/05/2024 20:37     อ่าน 360 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผวจ.กาญจน์ เปิดกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 14
วันที่ 10/05/2024 01:26     อ่าน 337 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
โครงการพาหมอไปหา ปชช.เฉลิมพระเกียรติฯ -นำแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา 21 คลินิก ตรวจรักษา ปชช.พื้นที่ห่างไกล มีผู้เข้ารับบริการ 22,071 ราย
วันที่ 09/05/2024 14:51     อ่าน 291 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีเหตุการณ์รถยนต์ของชาวบ้าน 2 คัน ถูกน้ำในแม่น้ำแควน้อยพัดลอยไปกลางแม่น้ำบริเวณสะพานปรังกาสี
วันที่ 03/05/2024 19:29     อ่าน 383 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อบจ.กาญจนบุรี ร่วมกับ ทม.กาญจนบุรี และ ทม.ปากแพรก แถลงข่าวจัดงานเทศกาล “Songkran Festival 2024 @Kanchanaburi”อย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 04/04/2024 01:20     อ่าน 453 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ

14/06/2020 01:06

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งตู้ปันสุข ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 คุณปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย คุณชุมพล เปาประดิษฐ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจัง ... อ่านต่อ

02/08/2020 21:32

นายกสมาคมกีฬากาญจนบุรีฟิตจัด พร้อมทีมบริหารตรวจเยี่ยมกีฬาทุกประเภท เตรียมความพร้อมกีฬาแห่งชาติปี 65

นายกสมาคมกีฬากาญจนบุรีฟิตจัด พร้อมทีมบริหารตรวจเยี่ยมกีฬาทุกประเภท เตรียมความพร้อมกีฬาแห่งชาติปี 65 ...นายวรเจตน์ สังวรณ์ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมา ... อ่านต่อ

04/05/2023 14:07

โรงพยาบาลพหล จัดพิธีสมโภชพระพุทธเกษรพหลภิบาล (พระหมอ) และวันครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

    วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายสกล อักษรธนาวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-2. ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปลูกซ่อมต้นไม้สก ... อ่านต่อ

03/11/2022 15:16

รอง ผวจ.กาญจน์ เปิดโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม "อาชีพดีพร้อม"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565  นายสมหวัง   ... อ่านต่อ

20/06/2020 00:46

ผบก.ภ.จว.กาญจน์ แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง จับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง 168 ราย

เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2563 พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ประธานแถลงผลการจับกุมเด็กแว้นในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พันตำรวจเอ ... อ่านต่อ

22/06/2021 14:18

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและภาคีเครือข่าย ขอเชิญเที่ยวงาน "ไทรโยคเมืองไม้ผล มนต์เสน่ห์แห่งเขา" ระหว่าง 26 - 27 มิ.ย.64

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงาน "ไทรโยคเมืองไม้ผล มนต์เสน่ห์แห่งเขา" ในวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2564 เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ วัดพุตะเคียน อ.ไทรโยค ... อ่านต่อ

19/12/2020 01:45

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม) เปิดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้ารายสำคัญ ในจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายภักดี วงษาพรหม ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ประธานเปิดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้ารายสำคัญ ประจำปี 2563 โดยมี นายบุญชู นาคเอกลักษณ์ ผู้จัดการ ... อ่านต่อ

10/05/2022 22:43

หน.ปภ.กาญจน์ มอบน้ำดื่มและอาหารช่วยเหลือลุงวัย 78 เคราะห์ร้าย บ้านถูกเพลิงไหม้ -ทหาร สังกัด พล.ร.9 ช่วยรื้อถอนและทำความสะอาด

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนันตำบลช่องสะเดา ว่า เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10 พ.ค.2565 นายอุทัย ขันทอง หัวหน้า ปภ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ น ... อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด

Facebook